Napak Tilas Anak Marcom Baru Jakarta

Yey...hampir 2 tahun, Cempluk dinas di Jakarta (Sept 2013-Now). Hmm.. banyak hal baru yang Mpluk peroleh di Jakarta, pengalaman baru, relasi baru, pemahaman ilmu baru di bidang marketing, maupun ilmu sabar menghadapi kemacetan ibukota yang hampir tiap hari dihadepin. hehehe.. Poin terakhir tentang kemacetan di Jakarta sampe dibikinin slogan loh... #ENJOYJAKARTA. Meski macet, tetep enjoy ...